Pomiary i przeglądy

Pomiary i przeglądy instalacji elektrycznej Baxtom MławaEksploatacja instalacji elektrycznej powoduje po pewnym okresie czasu jej stopniowe zużywanie. Monitorowanie zmian zachodzących w instalacji pozwala zapobiec poważnym usterkom w przyszłości. Badanie stanu instalacji jest ważne również podczas odbiorów nowopowstałych obiektów i pozwala na określenie jakości wykonania instalacji elektrycznej dla danego obiektu.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem budowlanym, właściciele i zarządcy obiektów muszą okresowo przeprowadzać przeglądy instalacji elektrycznej. Właściwe przeprowadzenie pomiarów elektrycznych i oględzin instalacji umożliwia uniknięcie przyszłym awariom i zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom.

Nasza firma wykonuje pomiary oraz przeglądy instalacji elektrycznych w pełnym zakresie. Dokonujemy pomiarów nowopowstałych instalacji, przeglądów na zlecenie oraz przeglądów okresowych. Posiadamy certyfikowany sprzęt i uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych.

Sprawdź swoją instalację!