Projekty instalacji elektrycznej

Projekty instalacji elektrycznej Baxtom MławaProjekt instalacji elektrycznej jest ważną częścią każdego projektu budowlanego. Zawiera opis techniczny projektowanej instalacji, niezbędne obliczenia, dobór elementów oraz rysunki techniczne przedstawiające rozmieszczenie elementów instalacji na rzucie budowanego obiektu.

Nasza firma posiada bogate doświadczenie w zakresie projektowania instalacji elektrycznych dla różnego rodzaju obiektów budowlanych oraz sieci energetycznej. Projekty realizujemy w oparciu o obowiązujące normy i rozporządzenia, wiedzę inżynierską oraz obliczenia.

Projektanci w naszej firmie to wykwalifikowany i doświadczony zespół, który rocznie opracowuje kilkadziesiąt różnych projektów instalacji elektrycznych, rozszerzając z każdym nowym projektem swoją wiedzę.

Posiadamy odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.